UA-128574582-4

Yazar : Tatarcıkzâde

Telif

Lâyiha

Eseri Sultan III. Selim’e ithafen devletin içinde bulunduğu sıkıntıları ve devlet kadamelerinde özellikle askerî konulardaki meseleleri ele almak üzere kaleme alan müellif, aynı zamanda bunların ıslâhına dair bazı açıklamalarda ...

Tatarcıkzâde Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi