UA-128574582-4

Yazar : Sürûrî

Tercüme

Tercemet-i zahîretü'l-mülûk

Eser Ali b. Şihabüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî'nin Zahîretü'l-mülûk adlı Farsça eserin Türkçe tercüme ve şerhidir. Eserinin girişinde mütercim eseri Kanûnî Sultan Süleymân'ın oğlu Şehzâde Mustafa'nın emrü fermânı ...

Sürûrî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi