Yazar : Sultan Bayazıd Mukarreblerinden Hacı Mustafa Efend