Yazar : Sühreverdî

Telif

Dürücü’d-dürer

Tercümesi mevcut. Aslı günümüze ...

Sühreverdî Şehâbeddin