UA-128574582-4

Yazar : Şücâüddîn İlyâs b. İsa b. Mecdüddîn es-Saruhânî el

Telif

Rumûzü’l-künûz fi'l-cifr

Recep 960 tarihinden hicrî 2035 yılına kadarki süreçte meydana gelecek olaylardan bahseden bir eserdir. Müellifin ifadesine göre eser "diyâr-ı rûm'da/Anadolu vilayetinde livâ-i Saruhân'ın Akhisar kazasında babası ve pîrî Şeyh ...

Şücâüddîn İlyâs b. İsa b. Mecdüddîn es-Saruhânî el Rika Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi