UA-128574582-4

Yazar : Subhi Abdüllatif Paşa

Tercüme-Kısmî

Tercüme-i miftâhü’l-'iber

Eser İbn Haldûn'un bir mukaddime ve iki kitap(bölüm) olarak tertip ettiği Miftâhü’l-iber ve dîvânü'l-mübtede' ve'l-haber adlı Arapça eserinin ikinci cildinin Türkçe tercümesidir. Eserine tarih ilmini, biri eserî (mukaddes ...

Subhi Abdüllatif Paşa