UA-128574582-4

Yazar : Sofyalı Ali Çavuş

Telif

Sofyalı Ali Çavuş Kânûnnâmesi

Eser Osmanlı Devleti içerisinde müellifin döneminde benimsenen toprak sistemini, toprak hukukunu, mâlî kaynakları, devlet içerisindeki mir-i mirân miktarı, beyler beyliklerinin adedi, bunlara kayıtlı sancaklar ve her ikisinin defter-i ...

Sofyalı Ali Çavuş Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi