UA-128574582-4

Yazar : Şâmî Üsküdarî

Tercüme

Siyâsetü’l-mülûk

Eser Abbâsî halifesi Me’mûn’un (ö. 218/833) veziri ve serasker olan ve daha sonra da Horasan valiliğine atanan Tâhir b. Hüseyin’in (ö. 207/822) halife tarafından Rakka ve Mısır valisi olarak atanan oğlu Abdullah’a (ö. 230/844) ...

Şâmî Üsküdarî Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi