UA-128574582-4

Yazar : Sâlim b. Zekvân

Telif

Sîreti Sâlim b. Zekvân

Eser Hz. Osman'ın öldürülmesi, hicrî I. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan "ircâ" hareketi, Cemel Vakası, hâricîler, vb. tartışmalar üzerine o dönemin siyasî-dinî hareketleri hakkında bilgiler veren önemli bir kitaptır. ...

Sâlim b. Zekvân