UA-128574582-4

Yazar : Sâlihî

Telif

Nesâihü'l-mülûk

Eserin girişinde müellif dostlarının kendisinden halife ve vezirin ahvali hakkında bir risale kaleme almasını istediğini belirtir. Müellif de bunun üzerine ayet ve hadislerden örnekler derleyerek dönemin sadrazamı İbrahim Paşa'ya ...

Sâlihî Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi