UA-128574582-4

Yazar : Sûlî

Telif

Kitâbü'd-devlet

Eserin günümüze ulaştığı ...

Sûlî İbrâhim b. Abbas

Telif

Edebü’l-küttâb

Eser kâtiplik sanatı konusunda kâtipliğin en başından zirvesine kadar birçok merhalesini, bu işin usûl ve şartlarını, özel olarak tezâhür ettiği alanlarını, bu alanların kendine has durumlarını vb. incelemektedir. Detaylı ...

Sûlî