UA-128574582-4

Yazar : Şâkir

Telif

Teşrîfâtü’d-düvel

Sultan II. Abdülhamid Han'a ithaf edilen bu eser toplam seksen altı babdan müteşekkil olup, Avrupa devletleri özelinde batı tarzı nizâmı anlatan ve tasnif eden bir ...

Şâkir İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi