UA-128574582-4

Yazar : Sinân Paşa

Telif

Ahlâknâme

Süleymaniye Ktp. Laleli nr. 01789-01'deki (vr. 1b-190a) yazma nüshasına göre eserin künyesi iç kapak sayfasındaki listede Ahlâknâme, Nasihatnâme tâbiri ile geçmektedir. Ancak İbrâhim Efendi nr. 00408'de (vr. 1b-124b) nüshanın 1b ...

Sinân Paşa Talik Laleli Yazma Eser Kütüphanesi