UA-128574582-4

Yazar : Sinân b. Sâbit

Telif

Siyâsetü'n-nüfûs

Eser genel itibariyle insan nefisinin tanımı, özellikleri, kemâli ve tedbîri konusuna, bazı erdem ve reziletlere yoğunlaşan felsefî ahlak eseri olmakla birlikte bazı pasajlarda devetlet adamlarından, insanın liderlik duygusundan, devlet ...

Sinân b. Sâbit Nesih British Library