UA-128574582-4

Yazar : Şihabüddin Muhammed b. Abdülkerim

Telif

Miftâhü's-saade fî kavaidi's-siyâde (ümûrü's-saltana)

İmamet, vezirlik, saltanat, hilâfet, devlet liderlerinin görevleri vb. konulara değinen bu eser müsvedde olarak ilk (10-20) Muharrem 779'da sonrasında da Rebiülevvel 780'de Şah Şucâ'ya ithafen kaleme alınmıştır. Müellifi eserinde ...

Şihabüddin Muhammed b. Abdülkerim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi