UA-128574582-4

Yazar : Sicistanî

Telif

Risâle fi's-siyâse

Ebû Hayyân'ın belirttiğine göre Sicistânî bir mecliste siyasete dair bir konuşma yapmış ve mecliste bulunanlar da ondan bu konuda bir eser yazmasını istemişlerdir. Sicistânî ise daha önce böyle bir eser kaleme aldığını ve ...

Sicistanî