UA-128574582-4

Yazar : Sıbt İbni'l-Cevzî

Telif

Kenzü'l-mülûk fî keyfiyyeti's-sülûk

Eserinin girişinde müellif Cevheretü'z-zaman fî tezkireti's-sultân adlı eserini bitirdikten sonra onu özetleyerek ğarib hikayeler ve mesellerle birlikte yeni bir eser istinsah eylediğini belirtmektedir. Ancak eseri ayrıca ...

Sıbt İbni'l-Cevzî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi