UA-128574582-4

Yazar : Şeyhü'l-islâm Şemseddîn Muhammed ez-Zehebî

Telif

Risâle fi'l-imâmeti'l-uzmâ

Eser adından da anlaşılacağı üzere "imamet" bahsini kısa bir risale şeklinde ele alan bir kitaptır. Müellif girişte eserin "imâmetü'l-uzmâ" hakkında İbn Hazm ve diğerlerinin sözlerinden derlendiğini belirtmektedir. Ancak müellfin ...

Şeyhü'l-islâm Şemseddîn Muhammed ez-Zehebî Talik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi