UA-128574582-4

Yazar : Şeyhoğlu

Tercüme

Merzübânnâme Tercümesi

Eser Merzübân b. Rüstem’in Merzübânnâme adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Merzübânnâme toplam dokuz babdan oluşmaktadır. Ancak mütercim bu esere onuncu babı da ekleyerek onu müstakil bir eser mahiyetine kavuşmuştur. Bu ...

Şeyhoğlu

Tercüme

Kābusnâme Tercümesi

Eser Emîr Unsûrü'l-meâlî Keykâvûs b. İskender b. Kâbûs b. Veşmgîr tarafından oğlu Gîlân Şâh adına milâdî 1082(475) yılında kaleme alınan Kābusnâme adlı Farsça eserin Türkçe'ye tercümesidir. Bir mukaddime ve kırk dört ...

Şeyhoğlu