UA-128574582-4

Yazar : Şeyh Ebü’l-Kemâl İbrâhîm Hakkı el-Kemâhî

Telif

Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd

Dönemin Osmanlı sultânı Sultan Mehmed Reşad’a hitaben çeşitli nasihatleri içeren bir eserdir. Eserine 1328 tarihinde Erzincan Mevlevîhanesindeki vakıflara dair bazı sorunları halletmek için İstanbul'a geldiğinden bahsederek giriş ...

Şeyh Ebü’l-Kemâl İbrâhîm Hakkı el-Kemâhî