UA-128574582-4

Yazar : Şeyh Bâlî Efendi

Telif

Risâle der sîret-i pâdişâhân-ı pîşîn

Müellifin ifadesine göre on hikaye ve on bendden müteşekkil bu eser bazı sultânlar, beyler ve onların dönemlerindeki şahsiyetler hakkında nasihat ve hikayeleri içerir. Eserde Enûşirvân, Arap beyleri, Hacc b. Yusuf, Halife Hârun ...

Şeyh Bâlî Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi