UA-128574582-4

Yazar : Şemseddîn es-Sîvâsî

Telif

Mir’âtü'l-ahlâk

Mişkâkü’l-eşvâk, Mir’atü’l-eşvâk, Mirkātü’l-eşvâk vb. birçok adla da müsemmâ olan eser edebî üslûpla nazım şeklinde kaleme alınan mesnevî türü eserler içerisine de dahil edilebilir. Ahlâk alanı açısından ...

Şemseddîn es-Sîvâsî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi