UA-128574582-4

Yazar : Sehl b. Hârûn

Telif

Kitâbü tedbîri’l-mülk ve's-siyâse

Eserin günümüze ulaştığı ...

Sehl b. Hârûn