UA-128574582-4

Yazar : Şehâbeddin

Telif

Dürücü’d-dürer

Tercümesi mevcut. Aslı günümüze ...

Sühreverdî Şehâbeddin