UA-128574582-4

Yazar : Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî

Telif

Huccetullahi'l-bâliğa

Eser fıkhî, siyâsî, ahlâkî, iktisâdî, tasavvufî birçok alana dair konuların yer aldığı ve temelde dinî hükümlerin hikmet ve gerekçelerini konu edinen ...

Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî