UA-128574582-4

Yazar : Sadreddîn Mustafa Şeyhoğlu

Tercüme

Kenzü’l-küberâ ve mehakkü’l-ulemâ

Eser Necmeddîn-i Dâye’nin Mirsâdü’l-ibâd adlı eserinin çeşitli müstakil bölümlerin de ilave edilmesiyle genişletilmiş Türkçe tercümesi olup Paşa Ağa b. Hoca Paşa'ya ithafen kaleme alınmıştır. Eserinin girişinde müellif ...

Sadreddîn Mustafa Şeyhoğlu