UA-128574582-4

Yazar : Saîd b. İsmail b. Ömer er-Rûmî Aksarâyî

Telif

Siyâsetü’d-dünyâ ve’d-din

İman, itikat, hilafet, imâmet, dünya işleri vb. konulara özellikle fıkıh ilmi çerçevesinde değinen bu eser Ögür Kavak'ın ifadesine göre "siyaset ilmihali" mesabesinde bir kitaptır. Kavak bu açıklamasını ise "itikad, ibadet ve ...

Saîd b. İsmail b. Ömer er-Rûmî Aksarâyî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi