UA-128574582-4

Yazar : Reşîdüddin Fazlullâh-ı Hemedânî

Telif

el-Kitâbü's-sultâniyye

Eser dini, fikrî ve siyâsî alanlara dair bir çok görüşe yer veren çok hacimli bir kitaptır. Eser daha çok müellifin Sultan Olcaytu ile bu alanlardaki görüşmelerinden ...

Reşîdüddin Fazlullâh-ı Hemedânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi