UA-128574582-4

Yazar : Pertevi Ali Efendi

Telif

Rebî‘ü’l-mülûk ve âdâbu sülûki’l-mülûk

Dönemin OsmanIı sultânı II. Osman'a ithafen kaleme alınmış olan bu eser sultânın terbiyesinden, devlet yönetimi hususunda gözetilmesi gereken bazı âdâb kurallarından bahseder. Eser iki babdan ...

Pertevi Ali Efendi Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i düstûrü’l-vüzerâ

Eser Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî’nin Kavâninü’l-vizâre adlı Arapça eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Mütercim eseri Sultan İbrahim’in vezirlerinden Mehmed Paşa'ya ithafen kaleme almıştır. Mâverdî'nin ...

Pertevi Ali Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi