UA-128574582-4

Yazar : Osmân b. İbrâhîm en-Nablusî

Telif

Kitâbü lüma'i’l-kavânîni’l-mudıyye fî devâvîni’d-diyâri’l-Mısriyye

Daha çok mâlî (ticaret, ekonomi, vergiler, piyasa) konularda devlet kademelerindeki suistimal ve ihmallere yer veren eserdir. Girişte verilen bilgilere göre müellif Mısır'da Eyyûbî hükümdarı el-Melikü’l-Kâmil (Ebü’l-Me‘âlî ...

Osmân b. İbrâhîm en-Nablusî