UA-128574582-4

Yazar : Ömer Lütfi Bey

Telif

Nâmûsü’l-akvâm li-sa‘âdeti’l-ümem

Eserine şark ve garb arasındaki ilişkinin tarih içerisindeki derecesine kısaca değinerek başlayan müellif özellikle içinde bulunduğu yüzyılın son çeyreğinde bu ilişkinin benzeri daha önce görülmemiş bir dereceye yükseldiğini ...

Ömer Lütfi Bey