UA-128574582-4

Yazar : Ömer Fâik Efendi

Telif

en-Nizâmü'l-atîk fi'l-bahri'l-amîk

Müellif eseri 1219 tarihinde III. Selim devrinde bir mecliste dinlediklerine binaen birkaç günde kaleme alınmıştır. Nizâm-ı devlet üzerine vurgu yapılan bu eserde müellif bu nizâmın belirli bir tedrîbat içerisinde ...

Ömer Fâik Efendi Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi