UA-128574582-4

Yazar : Ömer b. Muhammed b. Ivaz eş-Şâmî es-Senâmî

Telif

Nisâbü'l-ihtisâb

Eser devletin kamu düzenini sağlamak ve korumak amacına matuf bir kitaptır. Nitekim müellif eserinin girişinde bu kitabın ulema nezlinde muteber kitaplardan derlenmiş ve mensıbi'l-hisbe açısından bazı meseleleri içeren bir eser ...

Ömer b. Muhammed b. Ivaz eş-Şâmî es-Senâmî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi