UA-128574582-4

Yazar : Nusret Paşa

Tercüme

Nusreti’l-hâmid ilâ siyâseti’l-âbid

Eser Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed İbn Ebi’r-Rebi'in (ö. 272/885) dönemin Abbâsî halifesi Muhammed el-Mu'tasım b. Hârun er-Reşîd'in emriyle hicrî 218-227 tarihleri arasında kaleme alınan Sülûkü’l-mâlik fi tedbîri’l-memâlik ...

Nusret Paşa