UA-128574582-4

Yazar : Nuh b. Mustafa

Telif

Kevkebü'l-mülk ve mevâkibi't-Türk

Eserin müellifi olarak Nuh b. Mustafa zikredilmektedir, ancak eserin girişinde müellif eseri es-Sultan el-Melikü'z-Zâhir'e ithaf ettiğini belirtmektedir. Bu isimle anılan bazı hükümdarlar şunlardır: - el-Melikü'z-zâhir Seyfeddin ...

Nuh b. Mustafa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi