UA-128574582-4

Yazar : nşr. Muhammed Mâhir Hamâde

Derleme

el-Vesâik es-siyâsiyye ve'l-idâriyye el-âide li'l-asri'l-Emevî

Bir müellif tarafından müstakil olarak kaleme alınmış bir kitap olmayıp naşir Emevî dönemine ait çeşitli eserlerde ve dağınık yerlerdeki siyâsî metinleri derleyip kronoloijik olarak ve ortaya çıkış şekilleri yönüyle (hutbe, ...

nşr. Muhammed Mâhir Hamâde

Derleme

el-Vesâik es-siyâsiyye fi'l-asri'l-Abbâsiyye

Bir müellif tarafından müstakil olarak kaleme alınmış bir kitap olmayıp naşir Muhammed Hamâde Abbâsîlerin kuruluşundan itibaren Ebu’l-Abbâs es-Seffâh (ö. 132/750) ile Halife el-Mütevekkil-Alellah (ö. 232/847) dönemine ait ...

nşr. Muhammed Mâhir Hamâde

Derleme

el-Vesaikü's-siyâsiyye fi’l-usuri’l-Abbâsiyye’l-mütetabia

Bir müellif tarafından müstakil olarak kaleme alınmış bir kitap olmayıp naşir Abbâsî'lerin (247-656/861-1258) tarihleri arasındaki Halife el-Muntasır-Billâh (ö. 247/861) ile Halife el-Müsta‘sım-Billâh (656 /1258) önemine ait ...

nşr. Muhammed Mâhir Hamâde