UA-128574582-4

Yazar : Nâşî el-Ekber

Müntehab

Mesâilü'l-imâme

Metni müellife ait olmakla birlikte müellif tarafından müstakil bir eser olarak kaleme alınmamış bir kitap olup Usûlü’n-nihâl adlı eserinin "imâmet"le ilgili kısmının müstakil bir eser olarak Josef van Ess tarafından ...

Nâşî el-Ekber