UA-128574582-4

Yazar : Nizâmülmülk

Telif

Siyâsetnâme

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın veziri olan müellif Nizâmülmülk eserine "Bendeniz Hasan derim ki" şeklinde başlayarak bu ifadeleri kullandığı hicrî 479 yılına atıf yapar. Sonra bu tarihte Sultan Melikşâh kendisine ve diğer devlet ...

Nizâmülmülk Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi