UA-128574582-4

Yazar : Nizâmeddîn Yahyâ

Telif

Kitâb-ı hadâiku's-siyer fî âdâbi'l-mülûk

Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan I. Alâeddin Keykubad'a ithafen kaleme alınan bu Farsça kitap Anadolu Selçuklu devrini ve siyaset anlayışını anlatan önemli siyaset eserlerinden biridir. Eserinin girişinde müellif babasının bir ...

Nizâmeddîn Yahyâ Talik Tahran Sipehselar Kütüphanesi