UA-128574582-4

Yazar : Nizâmî-i Gencevî

Telif

Mahzen-i esrâr

Müellifin Hamse-i Nizâmî adlı eseri içerisinde de zikredilen bu eser miladî 1178 yılında ve Mengücekoğulları’ndan Behram Şâh’a ithaf edilen manzûm bir eserdir. Müellif eserinin telif sebebini şöyle açıklar: "Ben ki bu taze ...

Nizâmî-i Gencevî Talik Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi