UA-128574582-4

Yazar : Nişancı Abdurrahmân Abdi Paşa

Telif

Tevkii Abdurrahman Paşa Kânûnnâmesi

Devlet törenlerine dair kanunları bilenlerin sayısının azalması ve kurallarının unutulmaya başlamasına dair şikayetler üzerine Sultan IV. Mehmed devrinde Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın emriyle kaleme alınan bu eser, genel ...

Nişancı Abdurrahmân Abdi Paşa