UA-128574582-4

Yazar : Ni'metüllâh b. Osmân b. Seyyîd Ali

Telif

Umûrü’l-umerâ

Kanûnî Sultan döneminde Mısır valiliğinde bulunan Hasan Paşa'ya ithafen hicrî 990'da kaleme alınan eser özellikle imam, halife, sultân, emir, melik, hâkim, vâli kavramları üzerinde duran siyasete dair önemli bir eserdir. Müellif ...

Ni'metüllâh b. Osmân b. Seyyîd Ali Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi