UA-128574582-4

Yazar : Nevâlî

Telif

Ferruhnâme

Müellif Ahlâk-ı Nevâlî adıyla da anılan bu eseri Manisa’da müderris iken tatil günlerinde yazmıştır. Esasında müellif bu eseri Aristo’nun Kitâbü’r-Riyâset ve’s-siyâset adlı eserini okurken bazı mülahazalarını ...

Nevâlî Talik Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi