Yazar : Neftaveyh

Telif

Kitâbü'l-vüzera

Eserin günümüze ulaştığı ...

Neftaveyh