UA-128574582-4

Yazar : Necmeddîn-i Dâye

Telif

Mirsâdü’l-'ibâd mine’l-mebde' ile’l-me'âd

Mebde' ve meâd meselelerini, insan nefsini, meslek erbâbı çeşitli zümreleri, devlet erkânını vb. kitabında işleyen müellif esasında meseleleri tasavvufî çerçeveden ele almıştır. Eserin siyasetle ilişkisi ise kişinin dünya, ...

Necmeddîn-i Dâye