UA-128574582-4

Yazar : Nâbî

Telif

Hayriyenâme

Müellif, Hayriyye adıyla da meşhur olan bu manzûm eserini 1113 (1701) yılında oğlu Ebü'l-Hayr Mehmed Çelebî’ye ömrü boyunca karşısına çıkabilecek bazı hususlarda kendisine yardımcı olması için kaleme almıştır. Eser bu ...

Nâbî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi