UA-128574582-4

Yazar : Nailî Seyyîd Mehmed

Telif

Mirâtü’n-nizâm fî devleti’l-fihâm

Eser II. Mahmud b. Abdülhamid'e ithafen kaleme alınmış olup, müellif daha önce iki defa divan-ı hümayunda görev yaptığından dahili ve harici birçok meseleyi tahsil edip vakıf olmuş bu esnadaki tecrübesinden ve çeşitli eserlerden ...

Nailî Seyyîd Mehmed İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi