Yazar : Âmirî

Telif

el-Emed 'ale’l-ebed

Nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumunu incelemek amacıyla hicri 375 (985) yılında kaleme alınan bu eser genel olarak nefs, bilgi, ahlak, tarih, metafizik, ahiret konularına; detaylı olarak incelendiğinde ise bilginin kaynağı, kadîm ...

Âmirî Ebü’l-Hasan Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi