Yazar : Âmidî

Telif

el-İmâme min ebkâri'l-efkâr fî usûli'd-din

Eser adından da anlaşılacağı üzere genel anlamda imâmet bahsi hakkındaki bazı hususlara değinir. Bu bağlamda imamı gereklilği, fazileti, imâmetin şartları ve Hz. Peygamber dönemi sonrası ilk imamlar ve bunların imâmetlerinin ...

Seyfeddîn el-Âmidî Âmidî