UA-128574582-4

Yazar : Lutfî Paşa

Telif

Hâlâsü'l-ümme fî marifeti'l-eimme

Tam adı Halâsü’l-ümme fî ma‘rifeti’l-e’imme olan eser 25 Ramazan 961 tarihinde dönemin Osmanlı sultânı Kânûnî Sultan Süleyman'a ithâfen kaleme alınmıştır. Eser esasında "hilâfetin Kureyşîliği" meselesi üzerinden ...

Lutfî Paşa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Âsâfnâme

Kânûnî Sultan Süleyman devrinde onun vezir-i âzâmlarından Lütfî Paşa'nın bu göreve tevdî edildikten sonra bu makamda gördüğü bazı yanlışlıklar ve eksiklikler hususunda vezirlik âdâbına dair kaleme aldığı bir eserdir. ...

Lutfî Paşa Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi